Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BARANÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Program określa zakres, zasady, obszary, formy oraz cele współpracy Gminy Baranów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym działaniom prowadzony

Konsultacja zakończona 2023-10-06

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BARANÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Opis

Program określa zakres, zasady, obszary, formy oraz cele współpracy Gminy Baranów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym działaniom prowadzony

Szczegółowy opis konsultacji

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym). Do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy (art. 18 ust. 2 pkt 15 u.s.g.). Do takich spraw należy uchwalenie, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami z art. 3 ust. 3 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571, dalej: ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie albo u.dz.p.p.w.), rocznego programu. Program jest uchwalany do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu (art. 5a ust. 1 u.dz.p.p.w.).

Podstawa prawna

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571, ze zm.) – Rada Gminy, działając na wniosek Wójta Gminy Baranów, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Baranów,

Obszar tematyczny

Organizacje pozarządowe

Administrator konsultacji

Wojciech Szewczyk

Termin konsultacji

2023-09-28 - 2023-10-06

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2023-10-14

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2023-09-28
2023-09-28

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BARANÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2024
Termin
2023-09-28 - 2023-10-06
Koniec konsultacji: 2023-10-06

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BARANÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2024

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 21 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Brak załączników

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do punktów harmonogramu


PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BARANÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2024

Do góry