Wszystkie konsultacje

 

Sortuj według: Kolejność:
 • Konsultacje Urzędu  Środowisko

  39 Kanał RSS Konsultacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów na 2023 rok

  Konsultacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów na 2023 rok

  Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów na 2023 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

  Termin: 2023-01-31 - 2023-02-22

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BARANÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

  Uchwała ma zastosowanie do organizacji pozarządowych na terenie Gminy Baranów.

  Termin: 2022-10-10 - 2022-10-24

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Środowisko

  Konsultacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów na 2022 rok

  Konsultacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów na 2022 rok

  Termin: 2022-01-26 - 2022-02-17

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BARANÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

  Uchwała ma zastosowanie do organizacji pozarządowych na terenie Gminy Baranów

  Termin: 2021-11-19 - 2021-12-03

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Środowisko

  Konsultacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów na 2021 rok

  Uchwała ma zastosowanie do bezdomnych zwierząt przebywających w granicach administracyjnych Gminy Baranów.

  Termin: 2021-01-22 - 2021-02-21

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BARANÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

  Uchwała ma zastosowanie do organizacji pozarządowych na terenie Gminy Baranów

  Termin: 2020-12-04 - 2020-12-19

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  Konsultacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Baranów na lata 2021-2027

  Konsultacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Baranów na lata 2021-2027

  Termin: 2020-11-04 - 2020-11-18

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Środowisko

  Konsultacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów na 2020 rok

  Uchwała ma zastosowanie do bezdomnych zwierząt przebywających w granicach administracyjnych Gminy Baranów.

  Termin: 2020-01-27 - 2020-02-20

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  Konsultacja Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Baranów na 2020 rok

  Konsultacja Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Baranów na 2020 rok

  Termin: 2019-11-26 - 2019-12-06

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  Konsultacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

  Konsultacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

  Termin: 2019-11-26 - 2019-12-06

  Zakończona
  Raport końcowy
Do góry