Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

Opiniowanie dokumentu:


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

Punkt konsultacji zakończony: 2019-12-06

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry