Konsultacje Urzędu  Środowisko

Program ochrony środowiska dla Gminy Baranów na lata 2023 – 2026 z perspektywą do 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizac

Uwagi i wnioski do konsultowanego projektu można składać w terminie 26.06.2023-17.07.2023r:1. W formie pisemnej - drogą pocztową na adres: Wójt Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24 – 105 Baranów2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektr

Konsultacja zakończona 2023-07-17

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Program ochrony środowiska dla Gminy Baranów na lata 2023 – 2026 z perspektywą do 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizac

Opis

Uwagi i wnioski do konsultowanego projektu można składać w terminie 26.06.2023-17.07.2023r:1. W formie pisemnej - drogą pocztową na adres: Wójt Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24 – 105 Baranów2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektr

Szczegółowy opis konsultacji

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane strony do składania uwag i propozycji zmian do dokumentu. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Baranów.
Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556), w związku z art. 39 i 40 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) Wójt Gminy Baranów informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Baranów na lata 2023-2026 z perspektywą do 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu”.

Obszar tematyczny

Środowisko

Administrator konsultacji

Wojciech Szewczyk

Termin konsultacji

2023-06-26 - 2023-07-17

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2023-08-31

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2023-06-26
2023-06-26

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BARANÓW NA LATA 2023-2026 Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 ROKU
Termin
2023-06-26 - 2023-07-17

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BARANÓW NA LATA 2023-2026 Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 ROKU
Termin
2023-06-26 - 2023-07-17
Koniec konsultacji: 2023-07-17

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BARANÓW NA LATA 2023-2026 Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 ROKU

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 148 0

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BARANÓW NA LATA 2023-2026 Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 ROKU

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 157 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


POS-Baranów.pdf - 2
WO_Prognoza Baranów.pdf - 2

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do punktów harmonogramu


PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BARANÓW NA LATA 2023-2026 Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 ROKU

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BARANÓW NA LATA 2023-2026 Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 ROKU

Do góry