Konsultacje Urzędu  Środowisko

Konsultacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów na 2023 rok

Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów na 2023 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Konsultacja zakończona 2023-02-22

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów na 2023 rok

Opis

Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów na 2023 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Szczegółowy opis konsultacji

Wójt Gminy Baranów informuje, że organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) mogą wnosić uwagi i wyrażać opinie do projektu uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów do dnia 22 lutego 2023 roku na druku określonym w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/163/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 roku, poz. 2603).
Wnioski i opinie należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Baranów (24-105 Baranów, ul. Rynek 14), za pomocą faxu pod nr 81 8834041 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@gminabaranow.pl.
Projekt uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów dostępny jest w UG Baranów oraz na stronie internetowej www.bip.gminabaranow.pl.
Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 81 8834027 w. 13.

Podstawa prawna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572), po zasięgnięciu opinii: Powiatowego Lekarza Weterynarii, a także organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców obwodów łowieckich działających na terenie Gminy Baranów.

Obszar tematyczny

Środowisko

Administrator konsultacji

Wojciech Szewczyk

Termin konsultacji

2023-01-31 - 2023-02-22

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2023-03-31

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2023-01-31
2023-01-31

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów na 2023 rok
Termin
2023-01-31 - 2023-02-22
Koniec konsultacji: 2023-02-22

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów na 2023 rok

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 125 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Formularz zgłoszenia uwag i opinii.doc - 0

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do punktów harmonogramu


Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów na 2023 rok

Do góry