Konsultacje Urzędu  Środowisko

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów na 2024 rok

Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

Konsultacja zakończona 2024-02-06

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów na 2024 rok

Opis

Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

Szczegółowy opis konsultacji

Wójt Gminy Baranów informuje, że organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) mogą wnosić uwagi i wyrażać opinie do projektu uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów do dnia 7 lutego 2024 roku na druku określonym w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/163/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 roku, poz. 2603).

Podstawa prawna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r., poz. 1580 ze zm.)

Obszar tematyczny

Środowisko

Administrator konsultacji

Wojciech Szewczyk

Termin konsultacji

2024-01-16 - 2024-02-06

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2024-02-07

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2024-01-16
2024-01-16

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów na 2024 rok
Termin
2024-01-16 - 2024-02-06
Koniec konsultacji: 2024-02-06

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów na 2024 rok

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 25 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Formularz zgłoszenia uwag i opinii.doc - 0

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do punktów harmonogramu


Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów na 2024 rok

Do góry