Wszystkie konsultacje

 

Sortuj według: Kolejność:
 • Konsultacje Urzędu  Środowisko

  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów na 2024 rok

  Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

  Termin: 2024-01-16 - 2024-02-06

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  81 Kanał RSS PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BARANÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

  PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BARANÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

  Program określa zakres, zasady, obszary, formy oraz cele współpracy Gminy Baranów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym działaniom prowadzony

  Termin: 2023-09-28 - 2023-10-06

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Środowisko

  Program ochrony środowiska dla Gminy Baranów na lata 2023 – 2026 z perspektywą do 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizac

  Uwagi i wnioski do konsultowanego projektu można składać w terminie 26.06.2023-17.07.2023r:1. W formie pisemnej - drogą pocztową na adres: Wójt Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24 – 105 Baranów2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektr

  Termin: 2023-06-26 - 2023-07-17

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Środowisko

  Konsultacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów na 2023 rok

  Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów na 2023 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

  Termin: 2023-01-31 - 2023-02-22

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BARANÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

  Uchwała ma zastosowanie do organizacji pozarządowych na terenie Gminy Baranów.

  Termin: 2022-10-10 - 2022-10-24

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Środowisko

  Konsultacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów na 2022 rok

  Konsultacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów na 2022 rok

  Termin: 2022-01-26 - 2022-02-17

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BARANÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

  Uchwała ma zastosowanie do organizacji pozarządowych na terenie Gminy Baranów

  Termin: 2021-11-19 - 2021-12-03

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Środowisko

  Konsultacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów na 2021 rok

  Uchwała ma zastosowanie do bezdomnych zwierząt przebywających w granicach administracyjnych Gminy Baranów.

  Termin: 2021-01-22 - 2021-02-21

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BARANÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

  Uchwała ma zastosowanie do organizacji pozarządowych na terenie Gminy Baranów

  Termin: 2020-12-04 - 2020-12-19

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  Konsultacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Baranów na lata 2021-2027

  Konsultacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Baranów na lata 2021-2027

  Termin: 2020-11-04 - 2020-11-18

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Środowisko

  Konsultacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów na 2020 rok

  Uchwała ma zastosowanie do bezdomnych zwierząt przebywających w granicach administracyjnych Gminy Baranów.

  Termin: 2020-01-27 - 2020-02-20

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  Konsultacja Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Baranów na 2020 rok

  Konsultacja Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Baranów na 2020 rok

  Termin: 2019-11-26 - 2019-12-06

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  Konsultacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

  Konsultacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

  Termin: 2019-11-26 - 2019-12-06

  Zakończona
  Raport końcowy
Do góry