Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów na 2023 rok

Opiniowanie dokumentu:


Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów na 2023 rok

Punkt konsultacji zakończony: 2023-02-22

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry